Convento Santuario di San Pio da Pietrelcina, 25 kwiecień 2024, s. Marco

Eventi
Kto może wziąć udział we wspólnym czytaniu Biblii ?Biblia w dzień i w nocy? w Sanktuarium św. Ojca Pio

Czytanie Pisma Świętego wymaga od lektorów szczególnego szacunku do świętych tekstów. Poszczególne fragmenty tekstów biblijnych powinny być odczytywane w sposób wyraźny i bezbłędny. Na wspólne czytanie Biblii zapraszamy nie tylko lektorów, ale także tych wszystkich, którzy pragną uczestniczyć w tym wydarzeniu jako słuchacze.


Inicjatywa „ Biblia w dzień i w nocy" w San Giovanni Rotondo


Dla chętnych pragnących włączyć się do wspólnego czytania Biblii podajemy informacje dotyczące zapisów:
- zapisów można dokonywać od dnia 25 marca 2010, kontaktując się z naszym biurem pielgrzyma:
mail: przyjmowanie@pielgrzymipadrepio.it Tel: +39 0882417504 .
Możliwe jest dokonanie bezposredniej rezerwacji poprzez kliknięcie na stronę
Biblia w dzień i w nocy w San Giovanni Rotondo"

 

- istnieje możliwość wyboru zarówno fragmentu Biblii jak i godziny czytania
- każdy lektor może wybrać tylko jedno czytanie
- każdy lektor po dokonaniu rezerwacji, otrzyma potwierdzenie, które zawierać będzie dane: (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, e-mail, nr telefonu, rodzaj i nr dokumentu tożsamości). Potwierdzenie to powinno zostać podpisane przez lektora, może to nastąpić bezpośrednio w biurze pielgrzyma, gdzie każdy lektor ma obowiązek zgłoszenia się na dwie godziny przed zaplanowanym czytaniem.
- lektor powinien wypełnić i podpisać dwa formularze:
1. formularz zawierający dane lektora: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, e-mail, nr telefonu, rodzaj i nr dokumentu tożsamości)
2. formularz w którym lektor wyraża zgodę na przeprowadzanie (ze swoim udziałem) nagrań telewizyjnych, radiowych, fotografowania oraz przetwarzania danych osobowych. Formularze mogą zostać podpisane zarówno w naszym biurze, (lektor powinien zgłosić się tutaj na dwie godziny przed zaplanowanym czytaniem), lub poprzez wysłanie drogą mailową podpisanych formularzy, które można otrzymać również
e-mailem z naszego biura.
- w przypadku gdy wybrany przez lektora fragment został już wcześniej zarezerwowany, lektor powinien wybrać inny fragment Biblii.
- w przypadku niemożności uczestnictwa w czytaniu (po uprzednim dokonaniu rezerwacji) uprasza się o niezwłoczne poinformowanie biura pielgrzyma.
- Biblia będzie czytana w językach: włoskim, francuskim, angielskim, hiszpańskim, polskim i niemieckim.
Rezerwacji w jezyku polskim można dokonać kontaktując się z Biurem Pielgrzyma
Tel:+39 0882417504
Mail: przyjmowanie@pielgrzymipadrepio.it

 


Abbiamo sempre orrore al peccato mortale; e mai arrestarci alla corsa alla beata eternità ( AP ).

News

Biuro Pielgrzyma

Biuro  pielgrzyma mieści się przy placu kościelnym nowej bazyliki (wychodząc…